7 Want zij zijn voor Zijn Naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen.