3 Zullen twee te zamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn?