4 Hoort dit, gij, die den nooddruftige opslokt! en dat om te vernielen de ellendigen des lands;