14 In Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;