29 Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.