3 Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende;