22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen;