6 Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;