7 In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet.