32 Neemt dan waar te doen al de inzettingen en de rechten, die ik u heden voorstel.