16 Alleenlijk het bloed zult gijlieden niet eten; gij zult het op de aarde uitgieten als water.