15 En de struis, en de nachtuil, en de koekoek, en de sperwer naar zijn aard;