13 En de wouw, en de kraai, en de gier naar haar aard;