5 Gij zult het pascha niet mogen slachten in een uwer poorten, die de HEERE, uw God, u geeft.