13 Dat het al dat volk hore en vreze, en niet meer trotselijk handele.