17 Toen zeide de HEERE tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben.