7 Daarom gebiede ik u, zeggende: Gij zult u drie steden uitscheiden.