10 Gij zult niet ploegen met een os en met een ezel te gelijk.