12 Snoeren zult gij u maken aan de vier hoeken uws opperkleeds, waarmede gij u bedekt.