18 Dan zullen de oudsten derzelver stad dien man nemen, en kastijden hem;