Deuteronomium 22:5

5 Het kleed eens mans zal niet zijn aan een vrouw, en een man zal geen vrouwenkleed aantrekken; want al wie zulks doet, is den HEERE, uw God, een gruwel.
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice