22 Maar als gij nalaat te beloven, zo zal het geen zonde in u zijn.