6 Gij zult hun vrede en hun best niet zoeken, al uw dagen in eeuwigheid.