28 De HEERE zal u slaan met onzinnigheid, en met blindheid, en met verbaasdheid des harten;