3 Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld.