34 En gij zult onzinnig zijn, vanwege het gezicht uwer ogen, dat gij zien zult.