22 Zo schreef Mozes dit lied te dien dage, en hij leerde het den kinderen Israels.