12 Zo leidde hem de HEERE alleen, en er was geen vreemd god met hem.