37 Dan zal Hij zeggen: Waar zijn hun goden; de rotssteen, op welken zij betrouwden?