4 Mozes heeft ons de wet geboden, een erfenis van Jakobs gemeente;