6 Dat Ruben leve, en niet sterve, en dat zijn lieden van getal zijn!