3 En het Zuiden, en het effen veld der vallei van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe.