4 Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!