6 En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.