Efeziërs 1:20

20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice