23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.