1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;