URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran!


Efeziërs 3:19

19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.
Do Not Sell My Info (CA only)