URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Esther 8:4

4 De koning nu reikte den gouden scepter Esther toe. Toen rees Esther op, en zij stond voor het aangezicht des konings.
Do Not Sell My Info (CA only)