15 En hij zeide tot het volk: Weest gereed tegen den derden dag, en nadert niet tot de vrouw.