19 Al wie bij een beest ligt, die zal zekerlijk gedood worden.