3 Dit nu is het hefoffer, hetwelk gij van hen nemen zult: goud, en zilver, en koper;