4 Als ook hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en geiten haar.