27 En de tafel met al haar gereedschap, en de kandelaar met zijn gereedschap, en het reukaltaar;