36 De tafel, met al haar gereedschap, en de toonbroden;