35 De ark der getuigenis, en haar handbomen, en het verzoendeksel;