17 Neem dan dezen staf in uw hand, waarmede gij die tekenen doen zult.