28 Hij hing ook het deksel van de deur des tabernakels.