3 En gij zult aldaar zetten de ark der getuigenis; en gij zult de ark met de voorhang bedekken.