20 En de zonen van Jizhar: Korah, en Nefeg, en Zichri.